Organiseringen af Kulturens Døgn

Koordinatorgruppe
Kulturens Døgn arrangeres af en koordinatorgruppe bestående af institutioner, der i en årrække har dannet netværk gennem mødedeltagelse vedr. Esbjerg Kulturnat og den efterfølgende udvikling af Kulturens Døgn. Koordinatorgruppen deltager i mødeaktiviteter relateret til arrangementet og arbejder generelt med de overordnede linjer.

Gruppen er dynamisk og til enhver tid åben for nye deltagere blandt Esbjergs kulturaktører, som ønsker at forpligte sig som tilbagevendende årlige bidragsydere. På nuværende tidspunkt består gruppen af Sydvestjyske Museer, Kunstmuseet, Biblioteket, Kulturskolen, Syddansk Musikkonservatorium, Byhistorisk Arkiv, Den Ny Opera, GAME Street Mekka og Musikhuset. 

Øvrige arrangører

Foruden koordinatorgruppen bidrager en række andre institutioner, foreninger ol. hvert år til Kulturens Døgn som arrangører af egne aktiviteter. Disse øvrige aktiviteter er ikke en del af det koordinerede “hovedprogram”, men formidles på hjemmeside og sociale medier under overskriften “Det sker også under Kulturens Døgn”.

For at få sit arrangement medtaget på denne oversigt, skal arrangøren fremsende link til Facebook-event, hjemmeside eller anden omtale senest en måned inden Kulturens Døgn afvikles.  Send materialet til Jesper Dyhre Nielsen fra SDMK jdn@sdmk.dk.

Som hovedregel kan alle typer kulturelle arrangementer, som ligger inden for tidsrummet  – og samtidigt foregår i Esbjerg – medtages.